Navigation


Profiel


Uw troef in softwaretesten!
BCN-testing levert producten en diensten op het gebied van testen en kwaliteitszorg voor de IT en voert projecten uit op deze gebieden. De test-projecten worden bij de klant uitgevoerd.

BCN ondersteunt bedrijven, die in de Nederlandse top 200 staan, bij het testen van nieuwbouw en onderhoud.

Testen als ambacht.
De medewerkers beschikken over kennis van gestructureerde testmethoden zoals TMap, TestFrame of STEP en ook kennis van CMM-SPI, TMM, ASTM,ITIL, SDM, etc. Het testen vind dan ook plaats vanuit een visie:
"In een (sterk) veranderlijke ontwikkelomgeving zijn softwaretesten het kwaliteits-anker in het ontwikkelproces"

Theorie en Realiteit.
Theorie staat ten dienste van gestructureerd testen. Slechts door theorie te combineren met een analytische en methodische werkwijze kan er een dekkende test worden uitgevoerd. Doelstelling hierbij is de kwaliteit te borgen en de functionaliteit te garanderen met behulp van testware, die snel en efficiŽnt is opgezet om in een kort tijdsbestek uitgevoerd te kunnen worden. Tevens staat de realiteit hierbij centraal met de volgende kernvragen:

- Het relatieve belang van het Informatie Systeem voor uw organisatie
- De door de gebruiker gewenste / verwachte functionaliteit
- De beschikbare middelen in capaciteit, tijd en budget
- De kwaliteit van de opgeleverde testware